Primarijus Mislav Klobučić, rođen je 1972.g. u Bjelovaru. Nakon završetka Gimnazije matematičko-informatičkog usmjerenja upisuje studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao u srpnju 1997.g. sa prosječnom ocjenom 4.75. Nakon završenog staža i položenog stručnog ispita 2000te godine započinje specijalizaciju iz interne medicine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb koju je završio u rujnu 2004.godine i stekao naziv specijalista interne medicine. Tijekom specijalizacije autor je niza stručnih radova uključivo i prvu elektronsku bazu bolesnika sa akutnim infarktom miokarda u Republici Hrvatskoj za čiju je prezentaciju nagrađen 2002. g. u Opatiji na II Hrvatskom internističkom kongresu. Paralelno sa specijalizacijom upisuje i poslijediplomski znanstveni doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Biomedicina i zdravstvo, gdje mu je Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio temu doktorske disertacije “Učinak atorvastatina na regresiju hipertrofije lijeve klijetke u visokorizičnih bolesnika sa arterijskom hipertenzijom“.

Po završetku specijalizacije iz interne medicine vraća se u rodni Bjelovar gdje je od početka internističke karijere uključen u liječenje primarno kardioloških bolesnika te 2009.g. započinje i subspecijalizaciju iz kardiologije u Kliničkoj bolnici Dubrava koju je završio u studenom 2011.g. te je stekao status subspecijaliste kardiologa. I prije završetka formalne subspecijalizacije iz kardiologije u fokus svog rada stavlja prevenciju, detekciju i liječenje čimbenika rizika za kardiovaskularna oboljenja, poglavito arterijske hipertenzije i povišenih masnoća.

Član je Hrvatskog kardiološkog društva, Europskog kardiološkog društva, Hrvatskog društva za arterijsku hipertenziju (gdje je od 2008. do 2012.g. bio član upravnog odbora) i Hrvatskog liječničkog zbora. Od 2008.g. voditelj je Tima za prevenciju kardiovaskularnih bolesti Bjelovarsko-bilogorske županije ispred kojega redovito istupa u lokalnim pisanim i elektronskim medijima u svrhu edukacije pučanstva o značenju i mogućnostima prevencije i liječenja kardiovaskularnih bolesti. Dugogodišnji je organizator niza preventivnih akcija poput redovitih obilježavanja Svjetskog dana hipertenzije i Svjetskog dana srca na lokalnom nivou, aktivno sudjeluje u edukaciji ne samo opće populacije već i kao organizator i predavač na brojnim stručnim predavanjima i radionicama za članove Hrvatskog liječničkog zbora, podružnica Bjelovar gdje je 2013.g. izabran i za predsjednika podružnice. Od 2009.g. do 2011.g. bio je v.d. rukovoditelja Djelatnosti za unutarnje bolesti OB Bjelovar, od studenog 2011.g. voditelj je Odsjeka kardiologije sa koronarnom jedinicom, a od veljače 2014.g. do otvaranja privatne specijalističke ordinacije obnašao je dužnost predstojnika Jedinice za internu medicinu OB Bjelovar. Od 2014.g. voditelj je kolegija Farmakologija na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru, smjer sestrinstva.

Nakon više od 10 godina prepoznatog specijalističkog internističkog rada, stručne i znanstvene aktivnosti te rada na unapređenju zdravlja populacije dodijeljen mu je odlukom ministra zdravlja Republike Hrvatske naslov primarijusa.

Dodatna usavršavanja:

- poslijediplomski tečaj „Osnove nadomještanja bubrežne funkcije“ (Zagreb, 2001.g.)
- poslijediplomski tečaj „Ultrazvučna color dopler dijagnostika bolesti krvnih žila“ (Zagreb,2002.g.)
- poslijediplomski tečaj „Poremećaj koštanog metabolizma i koštana bolest u bolesnika s renalnom insuficijencijom“ (Zagreb, 2004.g.)
- poslijediplomski znanstveni doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Biomedicina i zdravstvo, Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio temu    “Učinak atorvastatina na regresiju hipertrofije lijeve klijetke u visokorizičnih bolesnika sa arterijskom hipertenzijom” (Zagreb, 2002-2005.)
- poslijediplomski tečaj individualnog usavršavanja liječnika „Ultrazvučna i doplerska dijagnostika bolesti srca“ (Zagreb, 2005.g.)
- Teaching Course of the ESC Working Group on Echocardiography (Beč, Austrija, 2006.g.)
- poslijediplomski tečaj „Srčane aritmije - racionalni pristup“ (Zagreb, 2010.g.)
- poslijediplomski tečaj „Kardiovaskularne bolesti u sportu i rekreaciji“ (Opatija, 2012.g.)