U povodu Svjetskog dana srca: Globalni trendovi u epidemiologiji kardiovaskularnih bolesti – pouke za svakodnevnu praksu

Od 2000te godine posljednja subota u rujnu u čitavom je svijetu rezervirana za obilježavanje Svjetskog dana srca. Osnovna je namjera upozoriti one koji definiraju i provode zdravstvenu politiku, liječnike i pacijente na rastuću pojavnost kardiovaskularnih bolesti – između 1990te i 2005te godine globalno je zabilježen porast broja umrlih od kardiovaskularnih bolesti s 14.4 milijuna na […]

Racionalna terapija arterijske hipertenzije

U Republici Hrvatskoj od povišenog tlaka boluje 37,5% osoba, a liječi se samo njih 60%. Još je nepovoljniji podatak o uspjehu tog liječenja  – adekvatna kontrola arterijskog tlaka postignuta je kod samo 19,4% hipertoničara. Epidemiološki  promatrano, arterijska hipertenzija najčešći je ubojica suvremenog čovjeka, no unatoč tome rezultati u liječenju te podmukle bolesti nisu zadovoljavajući. Smatra […]

Statini i koenzim Q10 – nadoknada CoQ10

Ima li razloga za rutinsku nadoknadu CoQ10 ?U Sjedinjenim Američkim Državama 25 milijuna ljudi svakodnevna uzima terapiju inhibitor imahidroksimetilglutaril-CoA (HMG-CoA) reduktaze – statinima. Najnovije smjernice za prevenciju kardiovaskularnih bolesti što su ih ove godine izdali American Heart Association i American College of Cardiology dodatno, prebacujući naglasak sa vrijednosti kolesterola na kardiovaskularni rizik, povećavaju broj potencijalnih […]

Acetilsalicilna kiselina u primarnoj prevenciji

Do 2020-te godine kardiovaskularne bolesti će postati globalno najvažniji uzrok mortaliteta i invaliditeta. Već danas najmanje 20 milijuna ljudi doživi infarkt miokarda (IM) ili cerebrvaskularni inzult (CVI) svake godine. Troškovi liječenja ovih pacijenata izrazito su visoki – u Europi su 2006.g. procijenjeni na 169 milijardi eura, u Sjedinjenim Američkim Državama 2004.g. na 368 milijardi dolara. […]