U povodu Svjetskog dana srca: Globalni trendovi u epidemiologiji kardiovaskularnih bolesti – pouke za svakodnevnu praksu

Od 2000te godine posljednja subota u rujnu u čitavom je svijetu rezervirana za obilježavanje Svjetskog dana srca. Osnovna je namjera upozoriti one koji definiraju i provode zdravstvenu politiku, liječnike i pacijente na rastuću pojavnost kardiovaskularnih bolesti – između 1990te i 2005te godine globalno je zabilježen porast broja umrlih od kardiovaskularnih bolesti s 14.4 milijuna na […]