Svjetski dan srca 2015.g

Od 2000te godine posljednja subota u rujnu u čitavom je svijetu  rezervirana za obilježavanje Svjetskog dana srca. Osnovna je namjera  upozoriti one koji definiraju i provode zdravstvenu politiku, liječnike i pacijente na rastuću pojavnost kardiovaskularnih bolesti. Ove su bolesti trenutno odgovorne za više od 17 milijuna smrti godišnje, a projekcije za 2030.g. predviđaju da će […]